Offentlige udbud

Offentlige udbud vedrører store beløb hver år, og omfatter en vigtig del af den offentlige sektors økonomi. Det er derfor vigtigt, for både den offenlige udbyder og budgivere, at deres udbud håndteres korrekt. NORDIAs advokater bistår jævnligt både offentlige udbudsgivere og budgivere med rådgivning og anden assistance under hele udbudsprocessen. Vi rådgiver jer gerne om spørgsmål vedrørende udbudsspecifikationer, budgivning, klager og retssager samt andre spørgsmål som måtte opstå indenfor udbudsretten.