Rekonstruktion og insolvens

NORDIA har mange års erfaring inden for insolvens og rekonstruktion. Vi rådgiver kreditorer om, hvordan de beskytter deres interesser i tilfælde af insolvens, og vi bliver jævnligt udpeget som bobestyrere, kuratorer og likvidatorer. Insolvenslovgivningen og retspraksis på området er forskellig i de skandinaviske lande, men NORDIAs organisation og repræsentation i regionen gør, at vi har den ekspertise og effektivitet, som kræves for at kunne håndtere insolvenssager på tværs af landegrænser.