Immateriaalioikeudet ja markkinointi

Yrityksen immateriaalioikeudet muodostavat usein pohjan koko sen liiketoiminnalle.  Yhtenäinen IP-strategia suojaa ja vahvistaa yhtiön immateriaalioikeuksia ja auttaa entisestään niiden kaupallistamista. Meidän työmme taas pitäisi nähdä investointina. Osaamisemme kattaa muun muassa tekijänoikeudet, tavaramerkit, rinnakkaistuontiin liittyvät kysymykset, patenttilisensoinnin, yrityssalaisuudet, immateriaalioikeuksiin liittyvät riidat sekä tuotteiden ja palveluiden markkinointiin liittyvät oikeudelliset kysymykset. 

IPR Control