Yhtiöoikeus

Yhtiöoikeus on kaiken yritystoiminnan perusta ja liittyy kiinteästi moniin asioihin, joiden parissa me NORDIASSA työskentelemme. Yhtiöoikeus on usein keskeisessä asemassa esimerkiksi pääoman hankintaan, yritysjärjestelyihin, hallitustyöhön sekä yritysjuridiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Avustamme asiakkaitamme täyttämään yhtiöoikeudellisten määräysten kulloisessakin tilanteessa asettamat vaatimukset ja toimimaan niiden mukaisesti.