News

23 September 2014

Care together (sedermera Cautha Nordic Vård AB) försattes i konkurs den 17 september på egen begäran. Advokat Lars Bergström har utsetts till konkursförvaltare. Care together har tidigare varit föremål för omfattande mediebevakning. Bolaget har haft ca 80 anställda.

För ytterligare information kontakta NORDIA Göteborg, gbg@nordialaw.com,
+46 31 778 35 00.

22 September 2014

I år stödjer Nordia Cancerfonden och Rosa Bandet, läs mer på http://www.cancerfonden.se/sv/rosabandet
 

26 August 2014

"NORDIA has advised Unifaun Sweden, with subsidiaries in Denmark and Finland, in connection with the company’s recent merger with Memnon Network.

Unifaun has developed some of the most widely used Transport Administration systems in the Nordic market, such as the Unifaun Online and Pacsoft Online, with over 50,000 customer companies and a flow of over 300 000 consignments per day. After the merger the companies will be the largest supplier of transportation administrative systems in northern Europe. 

NORDIA was represented by partners Carl Otto Lange and Fredrik Persson."

25 August 2014

Nordia Law are proud to be a sponsor at the IBA European Forum Northern Europe Conference in Oslo the 10 – 12 September. The conference include:

  • Doing business in the Nordic Regions
  • Doing business cross-border – the cultural aspects & pitfalls
  • Private equity shareholder activism in the Nordic markets
  • The Energy mix going forward – how EU regulation is likely to impact on the choice of energy sources in the future
  • Infrastructure investments; opportunities and challenges across Europe
  • Energy Projects and tools for Financing (with a special focus on the Norwegian Bond Financing market)
  • Exploration and production in the Northern Region/ Barents Sea
  • Legal aspects of National Security Surveillance
  • Private investigations when the scandals hit, illustrated by case studies. Lessons learnt and legal concerns.

For more information on the conference please see: http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=bf11f16f-0a06-4a4f-a4c5-4b1d578dd333

Please do not hesitate to contact our Oslo office if you have any questions as to the conference. Lawyers from Nordia Law will be present during the conference and will gladly meet you if you attend the conference too. 

18 June 2014

Ett företag som säljer program, appar, spel, film eller andra elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder skall enligt nya regler ta ut och betala moms i det land där köparen finns. Tanken med reglerna är att företag i ett land skall kunna konkurrera på samma villkor som företag i ett annat EU-land, som har lägre momssats. För att förenkla för säljarna kommer redovisning och betalning av skatt att kunna göras elektroniskt genom en enda så kallad kontaktpunkt. I Sverige börjar de nya reglerna att gälla den 1 januari 2015.

För mer information kontakta NORDIAs kompetensgrupp för för IT och telekommunikationer: http://www.nordialaw.com/sv/verksamhetsomraden/it-och-telekommunikationer

12 November 2013

This year we are donating money to the Red Cross http://www.redcross.se/

29 October 2013

De nordiska statsministrarna har nyligen lämnat en deklaration kring en ny strategi och handlingsplan för avlägsnande av gränshinder i Norden. Den nya strategin och handlingsplanen behandlas vid Nordiska rådets 65:e session i oktober 2013.

NORDIA följer arbetet med intresse. Som advokatbyrå med fokus på affärsjuridik i de nordiska länderna ser vi ett starkt behov av att det på politisk nivå vidtas åtgärder för att förbättra företagandet i Norden.

För mer information se: http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/deklaration-fraan-de-nordiska-statsministrarna-om-att-bekaempa-graenshinder-i-norden

30 September 2013

ADVOKATER ÖVER HELA NORDEN

NORDIA har knutit till sig Aldea Attorneys i Helsingfors. Genom samgåendet får NORDIA nu representation i alla större Nordiska länder med kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sammanlagt är vi nu ett 100-tal medarbetare på sex kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Odense, Oslo och Helsingfors.

” Aldea är en noggrant utvald partner med erkänt duktiga jurister och med lång erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning i Finland och internationellt. NORDIAs fortlöpande arbete med att utveckla en gemensam organisation inom Norden tar därigenom ett stort steg framåt. Vi har nu en stabil struktur att tillhandahålla avancerade affärsjuridiska tjänster till företag i vår del av världen och vi hoppas nu kunna attrahera fler nordiska och internationella företag som ser Norden som en marknad och som är redo att göra affärer över landsgränserna här ”, säger NORDIAs styrelseordförande Carl Otto Lange.

" Finland är en mycket viktig och intressant marknad för företag i Sverige och övriga Norden. De nordiska länderna har mycket gemensamt, inte bara kulturellt. Våra rättssystem är också lika. Tanken med NORDIA är att tillhandahålla tjänster i samtliga större nordiska länder och nu är det alltså möjligt.  Jag är mycket nöjd med att vi nu etablerat NORDIA i Finland genom en partner som delar våra idéer och vars värderingar och kvalitetskrav väl svarar mot våra egna, säger Mårten Stenström, Partner på NORDIA i Stockholm.

"Världen förändras och gränserna mellan länderna har förlorat sin mening ur ett affärsmässigt perspektiv. Vi vill vara en del av denna förändring. Att vara en del av NORDIA gör att vi kan erbjuda våra klienter ännu mer omfattande service och det gör oss till en intressant samarbetspartner för alla de företag som är verksamma eller planerar att bedriva verksamhet i de nordiska länderna ", säger Antti Hannula, Partner på det nya NORDIA-kontoret i Helsingfors.

 "Med Nordia vi får mer erfarenhet , resurser och ett välrenommerat nordiskt varumärke inom juridiken. Dessutom kommer detta att bredda omfattningen på våra affärsjuridiska tjänster. Allt detta är i linje med vår tillväxtstrategi ", sammanfattar Matti Kari , Partner på det nya NORDIA-kontoret i Helsingfors.

 För ytterligare upplysningar: 

Carl Otto Lange, Partner, lange@nordialaw.com, +46 707 854 007 
Mårten Stenström, Partner, marten.stenstrom@nordialaw.com, +46 8 563 08147 
Matti Kari, Partner, matti.kari@nordialaw.com, +358 50 593 03 80 
Antti Hannula, Partner, antti.hannula@nordialaw.com, +358 50 584 9191 

16 September 2013

Hans Strandberg på Stockholmskontoret föreläser på Advokatdagarna fredagen den 18 oktober. Ämnet är ”Ne Bis in idem: rättsläget efter Högsta domstolens avgöranden – vad händer sedan?”. För mer information, se http://www.advokatsamfundet.se/

Hans Strandberg kommer också att samtala på Svenska kriminalistföreningens Höstpub den 2 oktober. Temat är ”Medierna som utredare, vad händer med integriteten?”. För mer information, se PDF nedan.

9 September 2013

Please find the press release below

Pages