News

12 July 2013

Advokatfirman Nordia har biträtt Verdipapirsentralen ASA, dotterbolag till Oslo Börs VPS Holding AS, vid förvärv av Evolution Software Sweden AB och Evolution Financial Services AB.

Advokatfirman Nordia har biträtt Verdipapirsentralen ASA, dotterbolag till Oslo Börs VPS Holding AS, vid förvärv av Evolution Software Sweden AB och Evolution Financial Services AB som är specialiserade inom finansmarknaden och erbjuder mjukvara för kapitalförvaltning, private banking och fondförvaltning.

Advokatfirman Nordias team bestod av advokat Henrik Wetzenstein, ansvarig partner, och av advokaterna Marianne Eriksson, Viveca Löwenhielm och Klara Grundberg.

24 June 2013

Nordia Advokatfirma har bistået FB Gruppen med erhvervelse af grunde med henblik på videresalg af færdigudviklet boligprojekt i en af Københavns mest attraktive udviklingsområder. Der er tale om godt 200 kvalitetslejligheder til en samlet værdi af over DKK 500mio. Advokat Søren Sloth og den øvrige afdeling for fast ejendom arbejder pt. med en række andre attraktive boligudviklingsprojekter i Storkøbenhavn. Se mere om projektet:

http://www.pka.dk/OmPKA/Nyheder/Sider/islandsbryggejuni2013.aspx

3 June 2013

Läs Karl Ole Möllers senaste artikel i Idrottens Affärer om att anlita sports marketingföretag för konsult- och försäljningsstöd vid hantering av kommersiella rättigheter genom att klicka på länken nedan.

http://www.idrottensaffarer.se/kronikor/2013/05/mycket-att-tanka-pa-infor-avtal

19 April 2013

Advokatfirman Nordia har knutit advokat Fredrik Persson till Göteborgskontoret som delägare. Fredrik har tidigare varit verksam på flera andra kända advokatbyråer. Han har gedigen erfarenhet av immaterialrättslig rådgivning, särskilt avseende hantering och strategi kring klienters internationella varumärkesportföljer, licensavtal, mjukvara och intrångsprocesser. Fredrik representerar flera kända varumärken.

Utöver advokatverksamheten är Fredrik även publicerad författare. Han har hittills gett ut två ungdomsböcker på Bonnier Carlsen förlag.

Genom att både på egen hand skapa immateriella rättigheter och att ge råd kring dem har han ett unikt perspektiv på rättighetshavarnas frågeställningar. Kort sagt: It takes one to know one.

19 April 2013

En extra bolagsstämma i Götenehus Group AB den 4 april 2013 beslutade att genomföra en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt en riktad emission till bolagets konvertibelinnehavare. I samband med emissionerna har Götenehus Group AB den 17 april offentliggjort ett prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

NORDIAs team leddes av Johan Strömberg och Per Lindell, båda partners i NORDIAs M&A-grupp. Teamet bestod även av Sarah Netzler (paralegal).

25 March 2013

Partner i NORDIA Advokatfirma, advokat Thomas W. Færch, der tillige er bestyrelsesmedlem hos Danmarks førende webportal for ledige erhvervslejemål Lokalebasen.dk, skuer nu hinsidan.

Lokalebasen.dk er i 2012 trådt ind på det svenske marked for erhvervsudlejning og forventer at være fuldt etableret her i løbet af 2013.

”Sverige har taget meget fint imod Lokalebasen.dk, og det er vores indtryk samt ambition, at vi i 2013 vil være i stand til at yderligere udbygge og udvikle vores nye svenske kontaktnet. Jeg spår en stor fremtid for Lokalebasen.dk i Sverige også og ser frem til at udbygge samarbejdet” siger Thomas W. Færch.  

Læs mere om Lokalebasen.dk her og Lokalebasen.se her.

 

19 March 2013

Gränskommittén, med 22 svenska och norska kommuner samt Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen som medlemmar, driver ett 3-årigt EU-projekt ”Gränshinder för Näringslivet”. Syfte med projektet är att få bort så många handelshinder som möjligt mellan Sverige och Norge. Fokus ligger på att lösa gränshinder kopplat till näringslivet för att underlätta för fler affärer och jobb.

Den 22 maj håller Gränskommittén ett etableringsseminarium i samarbete tillsammans med Innovasjon Norge på Radisson Blu Plaza i Oslo. Seminariet löper under en heldag och kommer att rymma det viktigaste ett företag behöver veta för att starta sin internationalisering och som ett första steg etablera sig i Sverige.

NORDIA och advokat Carl Otto Lange deltar i seminariet och håller föreläsning under temat ”Immaterialrätt” med fokus på patent och varumärken. Dessutom kommer frågor kring programvaror för datorer, appar för mobiltelefoner och licensavtal kring detta att tas upp.

För ytterligare information se http://app.emarketeer.com/a/plink/row/28791336pjbcjysFxFkCegba_2_83543.html

19 March 2013

Vibeke Resch-Knudsen tiltrådte som partner 01.03.2013.

Vibeke er cand.jur fra 1994 og har en Executive MBA i økonomisk styring og ledelse fra  NHH (2006). Hun fikk advokatbevilling i 2004 og arbeider med selskapsrett, forvaltningsrett, kommunalrett, konkurranserett, arbeidsrett og offentlig anskaffelse. Hun har arbeidserfaring fra egen advokatpraksis, Kommunikasjonshuset Agendum as,  Kommunenes Sentralforbund (KS), NORAD, Landbruksdepartementet  og EFTA Sekretariatet i Brussel.

Hun har gitt ut følgende publikasjoner:

  • Styring av kommunalt eide selskaper (Kommuneforlaget 2012)
  • Kommunalt eierskap – roller, styring og strategi (Kommuneforlaget 2011)
  • Styring og eierskap i kommunalt eide selskaper (Kommuneforlaget 2007)
  • Markedseksponering – muligheter og begrensninger (Kommuneforlaget 2005)
  • Kommunal selskapsorganisering – økonomiske og juridiske vurderinger - prosjektleder (Kommuneforlaget 2002)
1 March 2013

Med omfattende juridisk rådgivning fra NORDIA Advokatfirma har Danmarks førende webportal for kontorhoteller, Kontorfællesskaber.dk, gennemført efterårets lancering af sit ny amerikanske udlejnings-website usa.matchoffice.com med stor succes.

Kontorfællesskaber.dk har på få år haft iøjnefaldende stor succes med at udvikle og opbygge MatchOffice internationalt, således at MatchOffice.com nu findes i mere end 130 lande på alle kontinenter.

”Ikke mindst takket være vores nylancerede amerikanske hjemmeside har vi i 2012 øget vores tilstedeværelse på det amerikanske udlejningsmarked med hele 76 procent. Netop nu passerer vi 1.000 kontorhotel-centre og er repræsenteret i 350 byer over hele USA,” siger CEO i MatchOffice Hauke Hass.          

Læs mere om usa.matchoffice.com her.

Pages