News

21 February 2013

NORDIA medverkar i en debattartikel tillsammans med bl.a. intresseföreningen Svensk Vindenergi och advokatbyråerna Mannheimer Swartling och Wistrands.  Vi inom Energigruppen på NORDIA hoppas denna artikel kan bli ett steg på vägen i åsiktsutbytet och bidra med inspel från berörda parter rörande en fungerande framtida reglering avseende projektering av vindkraftprojekt. För närvarande kan svenska kommuner utnyttja sin vetorätt för att uppnå ekonomiska ersättningar utan stöd i lagar eller förordningar. Enligt Energigruppen inom NORDIA bör det finnas goda förutsättningar att hitta ett lagförslag som skapar effektivare och mer förutsebara bygg- och tillståndsprocesser till gagn för hela samhällsutvecklingen.

För att läsa hela artikeln, klicka på nedanstående länk:

http://mobil.miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.493216?st=true&sts=http%3a%2f%2fmiljoaktuellt.idg.se%2f2.1845%2f1.493216%2fdebatt-stoppa-missbruk-av-kommunalt-veto

18 February 2013

Advokaterna Marianne Eriksson och Conny Cedermark från NORDIA Stockholm har biträtt Wretvall & Isaksson Förvaltning AB i samband med försäljningen av samtliga aktier i Rörspecialisten i Stockholm AB till Bravida Sverige AB.

22 January 2013

Den 1. januar 2013 trådte nye regler i kraft som betyder, at mange små og mellemstore virksomheder ikke længere behøver at få regnskabet revideret, men kan nøjes med en såkaldt ”udvidet gennemgang”. En ”udvidet gennemgang” er væsentligt mindre omfattende end en revision, og der kan derfor være penge at spare ved at vælge denne mulighed.  

Muligheden for at vælge en ”udvidet gennemgang” i stedet for en revision gælder for selskaber, der er omfattet af årsregnskabslovens klasse B, dvs. selskaber, der ikke i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to af følgende grænser:

  • Nettoomsætning: 72 mio.kr.
  • Balancesum: 36 mio.kr.
  • Antal ansatte: 50

Små selskaber kan stadig helt fravælge revision og udvidet gennemgang, hvis de ikke i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to af følgende grænser:

  • Nettoomsætning: 8 mio.kr.
  • Balancesum: 4 mio.kr.
  • Antal ansatte: 12

Det nye er, at små holdingselskaber nu også får mulighed for at fravælge revision. Betingelsen er, at holdingselskabet og den virksomhed, der udøves betydelig indflydelse på, ikke til sammen overskrider to af ovennævnte størrelsesgrænser i to på hinanden følgende regnskabsår. Grænsen for fravalg af revision måles altså i forhold til hele koncernen og ikke alene i forhold til holdingselskabet eller det enkelte driftsselskab.

Hvis I ønsker at benytte jer af muligheden for en ”udvidet gennemgang” eller helt fravælge revisionspligten, så skal I vedtage dette på førstkommende ordinære generalforsamling og anmelde ændringen til Erhvervsstyrelsen. Ændringen vil gælde for det efterfølgende (ikke igangværende) regnskabsår.

Uanset om I fravælger revisionspligten, så skal der fortsat udarbejdes et regnskab, som skal sendes til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen.

Læs hele loven her https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144413.

20 January 2013

Det prestigefyldte københavnske lejlighedskompleks Artillerivej 96-100, som i 2012 blev købt af pensionsselskabet PKA for 240 mio. kr. med NORDIA Advokatfirma som rådgivende partner, er mindre end et år efter salget nu fuldt udlejet.

Det store opsigtsvækkende salg blev formidlet af mæglerfirmaet DN Erhverv A/S, og de 107 nyopførte luksuslejligheder på Islands Brygge står nu klar til indflytning i begyndelsen af 2013.

”Det har været en lang, men god proces, og vi har fået et projekt, der er præcis, som vi kunne ønske det, og som vi er rigtig glade for og stolte af. Nu glæder vi os bare til at få overdraget nøglerne i 2013,” siger ejendomschef i PKA Nikolaj Stampe.       

Læs mere om DN Erhverv A/S her.

3 December 2012

NORDIA är stolt sponsor av One More Smile, läs mer på www.onemoresmile.se

26 October 2012

Velkommen til seminar 20. november kl 0900 til 1200 i NHOs konferansesenter på Majorstuen. Kurset gir en rask og oversiktlig innføring i hva du trenger å vite når du skal gjøre business i Sverige.

I etterkant av kurset gis det anledning til mingling og nyttig nettverking med foredragsholderne og de øvrige deltakerne på kurset. I samarbeid med advokatfirmaet Nordia Law og advokatene Espen Egseth (Oslo), Roger Hedlund (Stockholm) og Carl Otto Lange (Göteborg,) gis deltakerne en innføring i svensk businesskultur og svensk rett. Kurset vil gjøre deg bedre rustet ved kjøp/salg i forhold til Sverige, ved etablering av agent/avdeling/datterselskap i Sverige, kontraktsforhandlinger med svensker, hva du bør gjør dersom du har utestående krav i Sverige, etc.

Du kan lese mer om kurset og melde deg på her

12 October 2012

NORDIA Advokatfirma har assisteret CASA og Sophienberg Ejendomsudvikling med udviklingen og salget til NREP af stationscenteret Taastrup Torv for ca. kr. 200 mio. Sagen er hos NORDIA varetaget af advokat Thomas W. Færch. Se yderligere oplysninger her.

27 August 2012

Nordias Hans Strandberg har i en debattartikel i Svenska Dagbladet gett sin syn på alternativa vägar att hantera förhör med Julian Assange.

Läs mer genom att följa denna länk:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-finns-klokare-vagar-an-bara-maktsprak_7447138.svd

20 August 2012

Hans Strandberg från NORDIA Stockholm håller, i Advokatsamfundets regi och tillsammans med bland andra överåklagaren och chefen för Riksenheten mot korruption Gunnar Stetler, ett seminarium den 25 september 2012 på temat ”En ny mutbrottslag”.

Den nya lagstiftningen, som trädde ikraft den 1 juli 2012, innebär en skärpning på flera områden. Exempelvis utökas kretsen av personer som kan dömas för – med den nya terminologin – givande och tagande av muta, t.ex. genom ett utökat ansvar för styrelse och VD. Vidare kriminaliseras “vårdslös finansiering av muta”.

Har du frågor i ämnet, kontakta gärna NORDIAs kompetensgrupp inom ekonomiska brottmål-white collar crime.

Pages