News

27 August 2012

Nordias Hans Strandberg har i en debattartikel i Svenska Dagbladet gett sin syn på alternativa vägar att hantera förhör med Julian Assange.

Läs mer genom att följa denna länk:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-finns-klokare-vagar-an-bara-maktsprak_7447138.svd

20 August 2012

Hans Strandberg från NORDIA Stockholm håller, i Advokatsamfundets regi och tillsammans med bland andra överåklagaren och chefen för Riksenheten mot korruption Gunnar Stetler, ett seminarium den 25 september 2012 på temat ”En ny mutbrottslag”.

Den nya lagstiftningen, som trädde ikraft den 1 juli 2012, innebär en skärpning på flera områden. Exempelvis utökas kretsen av personer som kan dömas för – med den nya terminologin – givande och tagande av muta, t.ex. genom ett utökat ansvar för styrelse och VD. Vidare kriminaliseras “vårdslös finansiering av muta”.

Har du frågor i ämnet, kontakta gärna NORDIAs kompetensgrupp inom ekonomiska brottmål-white collar crime.

27 July 2012

Advokat Hans Strandberg kommer den 10 september 2012 att delta vid ett seminarium arrangerat av Juridiska Institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg och AB Volvo. En presentation av lagstiftningen om marknadsmissbruk kombineras med att Hans Strandberg delar med sig av sin praktiska erfarenhet som försvarare i mål om insiderbrott, otillbörlig marknadspåverkan och brott mot rapporteringsskyldigheten.

Har du frågor som rör dessa ämnesområden, kontakta gärna Nordias kompetensgrupp inom ekonomiska brottmål-white collar crime.

4 June 2012

Genom affären betalar ProStrakan drygt MSEK 600 till Orexo samt erhåller Orexo royaltybetalningar vid vissa försäljningsnivåer. Avtalen innebär att ProStrakan förvärvar rättigheterna till Abstral i Europa samt Orexos del i joint venture-bolaget för de nordiska marknaderna. Orexo förvärvar samtliga rättigheter till Abstral i USA.

Medverkade från Nordia gjorde Urban Paulsson, Roger Hedlund och Per Lindell.

10 May 2012

Fredrik Hjorth började som biträdande jurist hos Advokatfirman Nordia den 2 april. Han kommer närmast från Förvaltningsrätten i Göteborg. Fredrik har även drivit ett it-företag med verksamhet i Mellanöstern. Han kommer nu att förstärka Nordias verksamhet inom bland annat obeståndsrätt och allmän affärsjuridik.

Catharina Althini började som biträdande jurist hos Advokatfirman Nordia den 7 maj. Hon kommer närmast från Hyresgästföreningen Region Västra Sverige samt Rosenberg Advokatbyrå i Helsingborg. Catharina har även en magisterexamen i Europeisk immaterialrätt från Stockholms Universitet. Hon kommer nu att förstärka Nordias verksamhet inom bland annat hyresrätt och immaterialrätt.

9 May 2012

Evelina Rosenborg började som biträdande jurist hos Advokatfirman Nordia den 7 maj. Hon kommer närmast från Kristianstads tingsrätt där hon tjänstgjort som tingsnotarie. Hon kommer nu att förstärka Nordias verksamhetsgrupper inom process- och immaterialrätt.

12 April 2012

För att se artikeln, klicka på länken nedan.

13 March 2012

NGS Group AB (publ), noterat på NGM Equity, fortsätter sin expansion inom bemanningssektorn genom att förvärva samtliga aktier i läkarbemanningsbolaget Plus Care AB.

Plus Care AB grundades 2001 och hyr ut läkare i hela Sverige, med fokus på primärvården. Bolaget har ett nätverk bestående av drygt 2.400 läkare, som är väl meriterade inom sina respektive kompetens- och specialistområden. Med förvärvet stärks NGS Group AB:s verksamhetsområde inom vård genom tydliga synergier med befintliga affärsområden som hyr ut sjuksköterskor och psykiatriker.

Karl Ole Möller, NORDIA, företrädde säljaren Careinvest Nordic AB vid överlåtelsen.

6 February 2012

Vid Svensk Juriststämma som avhålls på Clarion Sign Hotell i Stockholm den 8 – 9 februari 2012 deltar advokat Hans Strandberg från NORDIA i panelen för den debatt som hålls på temat ”Varför är det så svårt att fälla för insiderbrott?”

Advokat Hans Strandberg har stor erfarenhet inom det aktuella området och är ofta anlitad som ombud i rättegångar rörande insiderfrågor.

31 January 2012

Advokatfirman har inom ramen för denna expansion knutit till sig ytterligare fyra erfarna advokater som inträtt som delägare i advokatfirman.

Urban Paulsson, med förflutet som bolagsjurist inom läkemedels- och bioteknikindustrin och advokat sedan många år med speciell inriktning inom rättsområdet Life Science, ett område inom vilket han löpande rankas som ledande. Karl Ole Möller, advokat med mångårig inriktning på bolagsrätt och avtalsrätt och med särskild erfarenhet av Sports Law. Karl Ole biträder på löpande basis några av världens ledande företag inom sports management innefattande hantering av kommersiella rättigheter vid stora sportevenemang. Roger Hedlund, advokat med mångårig erfarenhet inom särskilt kommersiell fastighetsrätt och arbetsrätt samt Rolf Åbjörnsson advokat med en ledande ställning i Sverige inom insolvensrätt. Det sistnämnda rättsområdet förekommer i väsentlig omfattning vid samtliga Nordias kontor vilket innebär att den insolvensrättsliga kompetensen i Sverige och även internationellt får en ännu starkare ställning inom NORDIA.

Pages