Hege

Hege Mortensen

Partner, advokat

Telefon: +47 22 33 70 00
Mobil: +47 45 00 53 16

Kontor: Oslo

Partner siden: 2014
Språk: Engelsk, Norsk

Utdannelse: 
  • Juridisk embetseksamen (Cand. Jur), Universitetet i Oslo (1999)
  • Spesialfag, Universitetet i Newcastle, Australia (1998) 
Erfaring: 
  • Advokat, egen virksomhet, Oslo (2010-2014)
  • Advokat, Svensson Nøkleby ANS, Drammen (2006-2010)
  • Advokat, Opplysningsvesenets fond, Oslo (2005 -2006)
  • Advokat, Gulsvik mfl, Drammen (2002-2005)
  • Byggesaksbehandler med mer Nore og Uvdal kommune (1999-2002) 
Medlemskap: 
  • Den norske advokatforening Nestleder Buskerud Skikrets