Arbeidsrett

Det blir viktigere og viktigere å kunne rekruttere og beholde riktig personell. Menneskelig kapital har blitt en sentral forutsetning for fremgang. NORDIA streber etter å finne løsninger som gjør det lettere for deg å rekruttere, beholde og lede ditt personale og kan hjelpe til med å holde deg oppdatert om viktige endringer i den arbeidstrettslige lovgivningen. Vi gir deg råd om kommersielle og økonomiske følger av arbeidsforhold, bonusprogram og pensjonsprogram. Gjennom vår etablering i de nordiske landende har vi særlig gode muligheter til å gi sammenlignende analyser fra de ulike landene.