Energi

NORDIA tilbyr et komplett spekter av juridiske tjenester innen energibransjen. Vår energiteam består av advokater som gir råd innen blant annet sol-, vind,- og vannkraft, biobrensel, fjernvarme samt naturgass. I årenes løp har vi bygget opp langvarige relasjoner med klienter, alt fra multinasjonale børsnoterte selskaper til private selskaper.