Fast eiendom og entrepriserett

Fast eiendom er et sentralt kompetanseområde i NORDIA. Blant våre klienter finnes alle aktører på eiendomsmarkedet, som for eksempel eiere, investorer, utviklere, leietakere, eiendomsforvaltere, arkitekter, ingeniører og entreprenører. Vi har vært rådgivere i et stort antall viktige eiendomsrelaterte saker i Skandinavia, inkludert overdragelser i større skalaer. Daglig gir vi råd om entrepriserett, plan- og bygnings relaterte saker og husleiesaker. Gjennom en årrekke, har vi etablert en grunnleggende ekspertise i eiendomsrett. Med vår bakgrunn har vi kompetanse til å håndtere våre klienters behov og ønsker.