Forsikring og erstatningsrett

NORDIAs spesialister innen forsikring- og erstatningsrett har omfattende erfaring og kompetanse om tvister, prosess og mekling. Vi representerer både internasjonale og nasjonale forsikringsselskaper i saker om erstatning, ansvar, reassuranse og regresskrav. I tillegg bistår NORDIA regelmessig forsikringsselskaper, forsikringsagenter og forsikringstakere med tolking, forhandling og oppretting av forsikringsavtaler og forsikringsvilkår. NORDIA representerer både skadelidte og skadevolder når det gjelder ansvar og erstatning.