Immaterialrett og markedsføringsrett

Et selskaps immateriale rettigheter er ofte grunnlaget for hele virksomheten. En sammenhengende IP-strategi beskytter og sikrer selskapets immaterielle rettigheter, samt muliggjør en mer omfattende kommersiell utnyttelse av rettighetene. Vår arbeid skal være en investering. Vår kompetanse omfatter blant annet varemerker, paralellimport, patent, forretningshemmeligheter, tvister om immaterielle rettigheter og markedsføringsrett.