Konkurranserett

Forståelse og etterlevelse av konkurransesretten er av sentral betydning for å kunne drive virksomhet nasjonalt og internasjonalt. Konkurransebestemmelsene er ofte kompliserte og det er vanskelig å få et godt overblikk over reglene. Dersom man kan optimalisere virksomheten innenfor lovens grenser, vil dette kunne være et konkurransefortrinn. Vår kompetanse omfatter blant annet fusjonskontroll, joint ventures, karteller og dawn raids.