Offentlige anskaffelser

Anskaffelser innenfor offentlig sektor omsetter for milliardbeløp og utgjør en viktig del av den offentlige sektors økonomi. Det er derfor av stor betydning både for offentlige myndigheter og anbudsgivere at anskaffelsessakene håndteres korrekt. NORDIAs anskaffelsesadvokater bistår jevnlig både myndigheter og anbudsgivere, med rådgivning og annen bistand gjennom hele anskaffelsesprosessen. Vi gir råd om anbudsspesifikasjoner og anbydere, bistår i forbindelse med tvister og prosess, og gir annen løpende rådgivning innenfor offentlige anskaffelser.