Restrukturering og insolvens

NORDIA har bred erfaring innen insolvens og restrukturering. Vi gir også råd til kreditorer om hvordan de beskytter sine interesser i insolvenssituasjoner. Våre advokater er regelmessig utpekt som konkursforvaltere, bobestyrere og administratorer. Insolvenslovgivningen og rettspraksis er ofte forskjellig i de ulike skandinaviske landene. NORDIA's organisasjon og representasjon garanterer imidlertid at vi har den ekspertise som trengs for å kunne håndtere insolvenssaker effektivt i alle land hvor vi er representert.