Selskapsrett

Selskapsrett er ryggraden i alle selskap og gjennomsyrer mange av NORDIAs ærend. Selskapsretten er ofte av sentral betydning når det for eksempel gjelder oppkjøpsfinansiering, fusjoner og overtakelser, styrearbeid og selskapsrettslige spørsmål. Vi hjelper våre klienter med å oppfylle og etterleve de krav som selskapsretten stiller til dem i ulike situasjoner.