Virksomhetsoverdragelse (M & A)

Oppkjøp, fusjoner og andre investeringer i selskap er ett av de viktigste arbeidsområdene våre. NORDIA har deltatt i et stort antall virksomhetsoverdragelser og foretaksinvesteringer. Med vår erfaring, kan vi garantere en optimal prosess, fra innledende konfidensialitetsavtale, due dilligence og risikostyring, til avtaleskriving og gjennomføring av transaksjonen. NORDIA bistår alle typer kjøpere, selgere, investorer med flere, i og utenfor Skandinavia.