Karl Ole

Karl Ole Möller

Partner, advokat

Telefon: +46 8 563 08 100
Fax: +46 8 563 08 101

Kontor: Stockholm

Partner sedan: 2011
Språk: Engelska, Svenska

Utbildning: 
 • Uppsala Universitet (jur. kand. 1990)
 • Angloamerikansk kontraktsrätt, Oslo Universitet (1990)
 • Skandinaviska Institutet för sjörätt, Oslo Universitet (1989)
Erfarenhet: 
 • Delägare, KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå (1996-2011)
 • Biträdande jurist, Karlerö & Co Advokatbyrå HB (1995-1996)
 • Biträdande jurist, Advokatfirman Cederquist KB (1991-1995)
 • Notarietjänst vid Huddinge tingsrätt (1990-1991)
Medlemskap: 
 • Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)
 • Svensk Idrottsjuridisk Förening
 • Sveriges Advokatsamfund
 • IBA - International Bar Association
 • IAEL - The International Association of Entertainment Lawyers
Övrig information: 
 • Publikation: Upplevelser på idrottsarenan - några praktiska synpunkter på så kallad hospitality, Idrottsjuridisk skriftserie, nr 16 artikelsamling 2014 (SISU Idrottsböcker)
 • Publikation: Arenasponsring - några praktiska synpunkter. Idrottsjuridisk skriftserie, nr 18, artikelsamling 2013, (SISU Idrottsböcker)
 • Publikation: Några praktiska synpunkter vid sponsring av sportevenemang - Idrottsjuridisk skriftserie, nr 16, artikelsamling 2011, (SISU Idrottsböcker)
 • Publikation: Kommersialisering av sportevenemang genom sportagent - Idrottsjuridisk skriftserie, nr 14, artikelsamling 2009, (SISU Idrottsböcker)
 • Publikation: Websterdomen och dess konsekvenser - Idrottsjuridisk skriftserie, nr 13, artikelsamling 2008, (SISU Idrottsböcker)
 • Publikation: The Sports Arena - Upplåtelse av en idrottsarena - några synpunkter på så kallade arenaavtal - Idrottsjuridisk skriftserie nr 17 artikelsamling 2015 (SISU Idrottsböcker)