Maj 2012

10. Maj 2012

Två nya biträdande jurister på Göteborgskontoret

Fredrik Hjorth började som biträdande jurist hos Advokatfirman Nordia den 2 april. Han kommer närmast från Förvaltningsrätten i Göteborg. Fredrik har även drivit ett it-företag med verksamhet i Mellanöstern. Han kommer nu att förstärka Nordias verksamhet inom bland annat obeståndsrätt och allmän affärsjuridik.

Catharina Althini började som biträdande jurist hos Advokatfirman Nordia den 7 maj. Hon kommer närmast från Hyresgästföreningen Region Västra Sverige samt Rosenberg Advokatbyrå i Helsingborg. Catharina har även en magisterexamen i Europeisk immaterialrätt från Stockholms Universitet. Hon kommer nu att förstärka Nordias verksamhet inom bland annat hyresrätt och immaterialrätt.

9. Maj 2012

Ny biträdande jurist på Stockholmskontoret

Evelina Rosenborg började som biträdande jurist hos Advokatfirman Nordia den 7 maj. Hon kommer närmast från Kristianstads tingsrätt där hon tjänstgjort som tingsnotarie. Hon kommer nu att förstärka Nordias verksamhetsgrupper inom process- och immaterialrätt.