Bolagsrätt

Bolagsrätten är ryggraden i alla bolag och genomsyrar många av NORDIAs ärenden. Bolagsrätten är ofta av central betydelse inom exempelvis kapitalanskaffning, förvärv och överlåtelser, styrelsearbete och börsrättsliga frågor. Vi hjälper våra klienter att uppfylla och efterleva de krav som bolagsrätten ställer på dem i olika situationer.