Företagsöverlåtelser och företagsförvärv

Förvärv, sammanslagningar och andra investeringar i företag är ett av de viktigaste arbetsområdena för oss. NORDIA har deltagit i ett stort antal företagsöverlåtelser och företagsinvesteringar. Med vår erfarenhet kan vi garantera en optimal process, från inledande sekretessavtal, due diligence och riskhantering till avtalsskrivning och genomförande av transaktionen. NORDIA assisterar alla sorters köpare, säljare, investerare med flera i och utanför Skandinavien.