Konkurrens

Att förstå och följa konkurrenslagarna är centralt för att kunna göra affärer nationellt och internationellt. Konkurrensbestämmelserna är ofta komplicerade och svåra att överblicka. Möjligheten att optimera verksamheten inom lagens gränser utgör ofta en konkurrensfördel.

Vår sakkunskap omfattar bland annat fusionskontroll, joint ventures, karteller och gryningsräder.