Media, idrott och underhållning

NORDIA har erkänd erfarenhet och expertis inom områdena media, idrott och underhållning. Bland våra klienter återfinns medieföretag inom bl a radio och TV, etablerade idrottsföreningar, enskilda och organiserade rättighetshavare, idrottsagenter jämte bl a två av värdens största företag inom s k sports management.