Rekonstruktion och obestånd

NORDIA har bred erfarenhet inom områdena obestånd och rekonstruktion. Vi ger också råd till borgenärer om hur de skyddar sina intressen i obeståndssituationer. Våra jurister utses regelbundet till konkursförvaltare, likvidatorer och rekonstruktörer.

Obeståndlagstiftning och praxis skiljer sig ofta åt mellan de skandinaviska länderna. NORDIAs organisation och representation i regionen säkerställer dock att vi har den kunskap som krävs för att kunna hantera obeståndsfrågor effektivt i alla länder där vi är representerade.