Miljøret

Beskyttelsen af miljøet står højt på den politiske dagsorden i Skandinavien, og den miljøretlige lovgivning bliver hele tiden mere omfattende og kompleks. Det er vigtigt, at virksomheder opfylder reglerne om f.eks. miljøstandarder, udledning af stoffer og brug af land, da fejl kan blive både dyrebare og ødelæggende for virksomheden. Hos NORDIA har vi eksperter indenfor miljøretten og kan lede jer sikkert gennem de juridiske udfordringer.

Kontakter

Tomas Marcusson - STOCKHOLM
Se alle kontakter