UUTISET - 2013

24.6.2013 13:53:00

NORDIA BISTÅR I ENDNU ET BOLIGUDVIKLINGSPROJEKT I KØBENHAVN


19.4.2013 13:47:00

NORDIA FÖRSTÄRKER PÅ IP I GÖTEBORG

Advokatfirman Nordia har knutit advokat Fredrik Persson till Göteborgskontoret som delägare. Fredrik har tidigare varit verksam på flera andra kända advokatbyråer. Han har gedigen erfarenhet av immaterialrättslig rådgivning, särskilt avseende hantering och strategi kring klienters internationella varumärkesportföljer, licensavtal, mjukvara och intrångsprocesser. Fredrik representerar flera kända varumärken.

Utöver advokatverksamheten är Fredrik även publicerad författare. Han har hittills gett ut två ungdomsböcker på Bonnier Carlsen förlag.

Genom att både på egen hand skapa immateriella rättigheter och att ge råd kring dem har han ett unikt perspektiv på rättighetshavarnas frågeställningar. Kort sagt: It takes one to know one.


19.4.2013 13:46:00

NORDIA HAR BITRÄTT GÖTENEHUS GROUP AB AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION OCH RIKTAD EMISSION TILL KONVERTIBELINNEHAVARE

En extra bolagsstämma i Götenehus Group AB den 4 april 2013 beslutade att genomföra en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt en riktad emission till bolagets konvertibelinnehavare. I samband med emissionerna har Götenehus Group AB den 17 april offentliggjort ett prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

NORDIAs team leddes av Johan Strömberg och Per Lindell, båda partners i NORDIAs M&A-grupp. Teamet bestod även av Sarah Netzler (paralegal).


1 2 3 4