UUTISET - March

25.3.2013 13:42:00

NY USA-UDLEJNINGSPORTAL LANCERET MED NORDIA-RÅDGIVNING


19.3.2013 13:41:00

NY PARTNER HOS NORDIA OSLO

Vibeke Resch-Knudsen tiltrådte som partner 01.03.2013.

Vibeke er cand.jur fra 1994 og har en Executive MBA i økonomisk styring og ledelse fra NHH (2006). Hun fikk advokatbevilling i 2004 og arbeider med selskapsrett, forvaltningsrett, kommunalrett, konkurranserett, arbeidsrett og offentlig anskaffelse. Hun har arbeidserfaring fra egen advokatpraksis, Kommunikasjonshuset Agendum as, Kommunenes Sentralforbund (KS), NORAD, Landbruksdepartementet og EFTA Sekretariatet i Brussel.

Hun har gitt ut følgende publikasjoner:

Styring av kommunalt eide selskaper (Kommuneforlaget 2012)
Kommunalt eierskap – roller, styring og strategi (Kommuneforlaget 2011)
Styring og eierskap i kommunalt eide selskaper (Kommuneforlaget 2007)
Markedseksponering – muligheter og begrensninger (Kommuneforlaget 2005)
Kommunal selskapsorganisering – økonomiske og juridiske vurderinger - prosjektleder (Kommuneforlaget 2002)


19.3.2013 13:38:00

NORDIA DELTAR I ETABLERINGSSEMINARIUM: "TA STEGET IN PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN!"

Gränskommittén, med 22 svenska och norska kommuner samt Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen som medlemmar, driver ett 3-årigt EU-projekt ”Gränshinder för Näringslivet”. Syfte med projektet är att få bort så många handelshinder som möjligt mellan Sverige och Norge. Fokus ligger på att lösa gränshinder kopplat till näringslivet för att underlätta för fler affärer och jobb.

Den 22 maj håller Gränskommittén ett etableringsseminarium i samarbete tillsammans med Innovasjon Norge på Radisson Blu Plaza i Oslo. Seminariet löper under en heldag och kommer att rymma det viktigaste ett företag behöver veta för att starta sin internationalisering och som ett första steg etablera sig i Sverige.

NORDIA och advokat Carl Otto Lange deltar i seminariet och håller föreläsning under temat ”Immaterialrätt” med fokus på patent och varumärken. Dessutom kommer frågor kring programvaror för datorer, appar för mobiltelefoner och licensavtal kring detta att tas upp.

För ytterligare information se http://app.emarketeer.com/a/plink/row/28791336pjbcjysFxFkCegba_2_83543.html


1.3.2013 13:36:00

DANSK NORDIA PARTNER MED FOKUS PÅ SVENSK ERHVERVSUDLEJNING