UUTISET - September

16.9.2013 14:00:00

NORDIA'S HANS STRANDBERG FÖRELÄSER PÅ ADVOKATDAGARNA 2013 OCH SAMTALAR PÅ SVENSKA KRIMINALISTFÖRENINGENS HÖSTPUB 2013

Hans Strandberg på Stockholmskontoret föreläser på Advokatdagarna fredagen den 18 oktober. Ämnet är ”Ne Bis in idem: rättsläget efter Högsta domstolens avgöranden – vad händer sedan?”. För mer information, se http://www.advokatsamfundet.se/

Hans Strandberg kommer också att samtala på Svenska kriminalistföreningens Höstpub den 2 oktober. Temat är ”Medierna som utredare, vad händer med integriteten?”. För mer information, se PDF nedan.