NEWS - January

1/22/2013 1:29:00 PM

Lempelse af revisionspligt

Den 1. januar 2013 trådte nye regler i kraft som betyder, at mange små og mellemstore virksomheder ikke længere behøver at få regnskabet revideret, men kan nøjes med en såkaldt ”udvidet gennemgang”. En ”udvidet gennemgang” er væsentligt mindre omfattende end en revision, og der kan derfor være penge at spare ved at vælge denne mulighed.  

Muligheden for at vælge en ”udvidet gennemgang” i stedet for en revision gælder for selskaber, der er omfattet af årsregnskabslovens klasse B, dvs. selskaber, der ikke i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to af følgende grænser:

  • Nettoomsætning: 72 mio.kr.
  • Balancesum: 36 mio.kr.
  • Antal ansatte: 50

Små selskaber kan stadig helt fravælge revision og udvidet gennemgang, hvis de ikke i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to af følgende grænser:

  • Nettoomsætning: 8 mio.kr.
  • Balancesum: 4 mio.kr.
  • Antal ansatte: 12

Det nye er, at små holdingselskaber nu også får mulighed for at fravælge revision. Betingelsen er, at holdingselskabet og den virksomhed, der udøves betydelig indflydelse på, ikke til sammen overskrider to af ovennævnte størrelsesgrænser i to på hinanden følgende regnskabsår. Grænsen for fravalg af revision måles altså i forhold til hele koncernen og ikke alene i forhold til holdingselskabet eller det enkelte driftsselskab.

Hvis I ønsker at benytte jer af muligheden for en ”udvidet gennemgang” eller helt fravælge revisionspligten, så skal I vedtage dette på førstkommende ordinære generalforsamling og anmelde ændringen til Erhvervsstyrelsen. Ændringen vil gælde for det efterfølgende (ikke igangværende) regnskabsår.

Uanset om I fravælger revisionspligten, så skal der fortsat udarbejdes et regnskab, som skal sendes til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen.

Læs hele loven her https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144413.


1/20/2013 1:22:00 PM

PRESTIGEFYLDT CITY-LEJLIGHEDSKOMPLEKS NU FULDT UDLEJET

Det prestigefyldte københavnske lejlighedskompleks Artillerivej 96-100, som i 2012 blev købt af pensionsselskabet PKA for 240 mio. kr. med NORDIA Advokatfirma som rådgivende partner, er mindre end et år efter salget nu fuldt udlejet. 

Det store opsigtsvækkende salg blev formidlet af mæglerfirmaet DN Erhverv A/S, og de 107 nyopførte luksuslejligheder på Islands Brygge står nu klar til indflytning i begyndelsen af 2013.

”Det har været en lang, men god proces, og vi har fået et projekt, der er præcis, som vi kunne ønske det, og som vi er rigtig glade for og stolte af. Nu glæder vi os bare til at få overdraget nøglerne i 2013,” siger ejendomschef i PKA Nikolaj Stampe.