NEWS - October

12/1/2017 2:01:39 PM

GRÄNSHINDER I NORDEN SKALL BEKÄMPAS

De nordiska statsministrarna har nyligen lämnat en deklaration kring en ny strategi och handlingsplan för avlägsnande av gränshinder i Norden. Den nya strategin och handlingsplanen behandlas vid Nordiska rådets 65:e session i oktober 2013.

NORDIA följer arbetet med intresse. Som advokatbyrå med fokus på affärsjuridik i de nordiska länderna ser vi ett starkt behov av att det på politisk nivå vidtas åtgärder för att förbättra företagandet i Norden.

För mer information se: http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/deklaration-fraan-de-nordiska-statsministrarna-om-att-bekaempa-graenshinder-i-norden