NEWS - May

5/10/2018 1:06:59 PM

Nordiska dataskyddsmyndigheter stärker samarbetet

Nordiska dataskyddsmyndigheter stärker samarbetet

9 maj 2018

Datainspektionen och de övriga dataskyddsmyndigheterna i Norden kommer nu att fördjupa sitt samarbete. Bland annat kommer respektive dataskyddsmyndighet efter den 25 maj att granska om de myndigheter som behöver utse dataskyddsombud har gjort det.

Den 7-8 maj hölls ett nordiskt dataskyddsmöte i Köpenhamn. På plats fanns bland annat cheferna för datasskyddsmyndigheterna i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Åland och Island. Vid mötet antogs en deklaration som innehåller ett antal överenskomna samarbetsåtgärder.

Bland annat kommer respektive dataskyddsmyndighet efter den 25 maj, då GDPR börjar tillämpas, granska om de myndigheter som behöver utse dataskyddsombud har gjort det. Inom ramen för samarbetet ska de nordiska myndigheterna även ta fram gemensamma vägledningar, utbyta mallar för biträdesavtal och arbeta för ett likartat sätt att klassificera och hantera personuppgiftsincidenter.

- Dataskyddsmyndigheterna i Norden har sedan länge ett samarbete, men nu fördjupar och intensifierar vi det, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Datainspektionen - Nordiska dataskyddsmyndigheter stärker samarbetet

Köpenhamnsdeklarationen