Bank, finansiering og kapitalmarked

Finansiering er en vital del i de fleste kommersielle transaksjoner og virksomhetsoverdragelser. I et enda mer regulert marked og ved ulike former for oppkjøpsfinansiering blir finansspørsmål ofte mer komplisert. Slike spørsmål kan vi på NORDIA hjelpe deg og ditt selskap med. Vi bistår finansielle aktører, som banker og andre finansinstitusjoner, samt selskap og privatpersoner, i alle juridiske spørsmål om finansiering.

Kontakter

Henrik Wetzenstein - STOCKHOLM
Matti Kari - HELSINKI
Tia Mäki - HELSINKI
Vis alle kontakter