Hvitsnippforbrytelser

Hvitsnippforbrytelser innebærer normalt spørsmål om kriminalitet i forbindelse med kommersielle aktiviteter. NORDIA har bred erfaring med håndtering av slike saker, og har deltatt i flere av de mest omfattende og profilerte rettssakene innenfor dette området. NORDIA har også representert store selskaper og forretningsdrivende i mange andre sammenhenger, ved at deres transaksjoner eller selskapsstruktur har blitt ispørresatt, eller ved krav om intern undersøkelse. Våre advokater har også deltatt som eksperter som har gitt juridisk rådgivning, også i offentlige debatter. Vår virksomhet og kompetanse omfatter rådgivning til klienter vedrørende aspekter i næringslivet som er gjenstand for strafferettslige sanksjoner, på områder som kriminalitet mot kreditorer, bestikkelser, korrupsjon, skatteforbrytelser, regnskapsforbrytelser, innsidehandel og forretningshemmeligheter.

Kontakter

Hans Strandberg - STOCKHOLM
Olle Kullinger - STOCKHOLM
Åke Fransson - GÖTEBORG
Antti Hannula - HELSINKI
Vis alle kontakter