Immaterialrett og markedsføringsrett

Et selskaps immateriale rettigheter er ofte grunnlaget for hele virksomheten. En sammenhengende IP-strategi beskytter og sikrer selskapets immaterielle rettigheter, samt muliggjør en mer omfattende kommersiell utnyttelse av rettighetene. Vår arbeid skal være en investering. Vår kompetanse omfatter blant annet varemerker, paralellimport, patent, forretningshemmeligheter, tvister om immaterielle rettigheter og markedsføringsrett.

Kontakter

Karl Ole Möller - STOCKHOLM
Mårten Stenström - STOCKHOLM
Fredrik Persson - GÖTEBORG
Espen Egseth - OSLO
Timo Skurnik - HELSINKI
Walther Rebernik - KØBENHAVN
Simon Sørensen - KØBENHAVN
Vis alle kontakter