Konkurranserett

Forståelse og etterlevelse av konkurransesretten er av sentral betydning for å kunne drive virksomhet nasjonalt og internasjonalt. Konkurransebestemmelsene er ofte kompliserte og det er vanskelig å få et godt overblikk over reglene. Dersom man kan optimalisere virksomheten innenfor lovens grenser, vil dette kunne være et konkurransefortrinn. Vår kompetanse omfatter blant annet fusjonskontroll, joint ventures, karteller og dawn raids.

Kontakter

Karl Ole Möller - STOCKHOLM
Mårten Stenström - STOCKHOLM
Fredrik Persson - GÖTEBORG
Vis alle kontakter