Life science

Virksomhetsutøvelse i et life science selskap innebærer store risikoer og muligheter for store belønninger. Risikoene skyldes ikke bare det avanserte forsknings- og tilsynsmiljøet, men også de kompliserte forretningsmodellene. En forusetning for suksess er at selskapet klarer å håndtere risikoene. Dette stiller krav til kontraktene som opprettes. Kontraktene må uttømmende regulere alle risikoene og fordele disse mellom partene. NORDIA har en avdeling med erfarne advokater innen life science som bistår norske og internasjonale selskaper innen området.