Frakt og transport

Aktører innen fraktbransjen, herunder bl.a. rederier, fraktselskap og forsikringsselskap, har mange forpliktelser å leve opp til. De krav som stilles er ofte av betydelig økonomisk, miljømessig eller personlig betydning. Hver sak må håndteres profesjonelt for å kunne garantere selskapets sikkerhet. NORDIA håndterer regelmessig saker som gjelder salg og kjøp av skip, maritim forsikringsdekning (P&I og H&M), skipsmegler/agentansvar, personskader, certepartitvister, forurensing og oljelekkasjer, kollisjoner og andre skader på last, fartøy og tredjeparter.

Kontakter

Per Fridén - GÖTEBORG
Vis alle kontakter