NYHETER - March

09.03.2016 00:00:00

Hallituksen järjestäytyminen & corporate Governance - manuaali

Hallituksen järjestäytyminen & Corporate Governance -manuaali
Helsingin osakas, asianajaja Antti Hannula on ollut mukana kirjoittamassa Boardman Oy:n julkaisemaa opasta hallitustyön avuksi. Hannulan ja Tom von Weymarnin yhdessä laatimat ohjeet ovat suunnattu erityisesti ei-listattujen, keskisuurten ja suurten yritysten hallitusten jäsenille.
Opas on päivitetty versio vuonna 2008 julkaistusta ”Hallituksen järjestäytyminen ja keskeiset prosessit” -hallituskansiosta.
Oppaan voi tilata Boardman Oy:ltä.