NYHETER - januar

12.01.2018 13:53:17

Januari 2018

Vi ses väl i Umeå på Juristens dag 17-18 januari 2018?

http://juristensdag.jfumea.se/

17-18 januari 2018 möter du följande personer från Nordia Stockholm;

 

Tomas Marcusson delägare

Andreas Natt och Dag advokat

 

Adrian Helly Hansen advokat

Och från Nordia Göteborg;

Terese Evertsson, advokat 

Vad är Juristens dag?

Juristens dag är ett arbetsmarknadsevenemang för alla juriststudenter vid Umeå universitet som anordnas av Juridiska föreningen i syfte att ge en plattform för studenter och företag att mötas. Mässan anordnas varje vår vid universitetet och lockar ett stort antal studenter och utställare. Juristens dag avslutas med en stor bankett som både representanter och studenter är välkomna till att delta på.