NYHETER - March

2013-03-19 13:38:00

NORDIA DELTAR I ETABLERINGSSEMINARIUM: "TA STEGET IN PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN!"

Gränskommittén, med 22 svenska och norska kommuner samt Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen som medlemmar, driver ett 3-årigt EU-projekt ”Gränshinder för Näringslivet”. Syfte med projektet är att få bort så många handelshinder som möjligt mellan Sverige och Norge. Fokus ligger på att lösa gränshinder kopplat till näringslivet för att underlätta för fler affärer och jobb.

Den 22 maj håller Gränskommittén ett etableringsseminarium i samarbete tillsammans med Innovasjon Norge på Radisson Blu Plaza i Oslo. Seminariet löper under en heldag och kommer att rymma det viktigaste ett företag behöver veta för att starta sin internationalisering och som ett första steg etablera sig i Sverige.

NORDIA och advokat Carl Otto Lange deltar i seminariet och håller föreläsning under temat ”Immaterialrätt” med fokus på patent och varumärken. Dessutom kommer frågor kring programvaror för datorer, appar för mobiltelefoner och licensavtal kring detta att tas upp.

För ytterligare information se http://app.emarketeer.com/a/plink/row/28791336pjbcjysFxFkCegba_2_83543.html