NYHETER - February

2017-02-27 14:32:00

Skatte- och familjerätt vid utlandsarbete

Den 6 februari 2017 höll Advokatfirman NORDIA tillsammans med Deloitte ett seminarium för att belysa ett antal aktuella frågor inom skatte- och familjerätt för när arbetsgivare sänder ut och tar emot personal. Seminariet hölls i Deloittes nyrenoverade lokaler på Södra Hamngatan i Göteborg. Deltagarna var framför allt verksamma inom HR och bank.

Intresset för seminariet var stort och vi avser att tillsammans med Deloitte erbjuda ytterligare tillfällen framöver. Advokatfirman NORDIA är en advokatbyrå som, förutom att vi erbjuder full affärsjuridisk rådgivning till företag av alla storlekar, även erbjuder rådgivning i svensk och internationell familjerätt. Familjerättsgruppen i Göteborg består av Boel Simonsson, Linda Friberger, Terese Evertsson och Emma Reis.