Helena Royson
Delägare
Telefon: 0703 89 09 10
Kontor: Göteborg
Språk
Svenska, engelska
Verksamhetsområden
Erfarenhet
Partner - NORDIA Law (2022-nu)
Partner - Advokatfirman Wåhlin (2018-2021)
Advokat - Front Advokater (2017)
Advokat - MAQS Advokatbyrå (2009-2016)
Medlem av Advokatsamfundet (2005)
Tingsnotarie - Allingsås tingsrätt (2001-2003)
LL.M. - London School of Economics (2001)
LL.M. - Leuven, Belgium (1998)
LL.M. - Uppsala University (1997)
Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund
Senaste artiklarna