Henrik Sylvan
Advokat
Telefon: 0722 28 79 69
Kontor: Göteborg
Språk
Svenska, engelska
Verksamhetsområden
Erfarenhet
Advokat - NORDIA Law (2021-present)
Biträdande jurist - NORDIA Law (2018-2021)
Tingsnotarie - Helsingborgs tingsrätt och Hässleholms tingsrätt (2016-2018)
Skadejurist - Folksam (2015-2016)
Jur. kand. - Lunds universitet (2014)
Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, Försäkringsjuridiska Föreningen i Göteborg
Senaste artiklarna