Katarina Hallin
Delägare
Telefon: 0722 06 10 20
Kontor: Göteborg
Språk
Svenska, engelska
Verksamhetsområden
Erfarenhet
Delägare - NORDIA Law (2015-nu)
Delägare - Rosengrens Advokatbyrå (2008-2015)
Biträdande jurist/Advokat - Rosengrens Advokatbyrå (1997-2008)
Tingsnotarie - Göteborgs tingsrätt (1994-1997)
Jur. Kand. - Lunds universitet (1994)
Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, REKON, LAWorld
Senaste artiklarna