Bank, finansiering och kapitalmarknad

Finansiering är en vital del i de flesta affärstransaktioner och företagsförvärv. I en allt mer reglerad marknad och vid olika former av kapitalanskaffning blir finansieringsfrågor ofta komplicerade. Sådana frågor kan vi på NORDIA hjälpa dig och ditt företag med. Vi biträder finansiella aktörer, som banker och andra finansiella institutioner, såväl som företag och privatpersoner i alla legala frågor kring finansiering.

Kontakter

Henrik Wetzenstein - STOCKHOLM
Matti Kari - HELSINKI
Tia Mäki - HELSINKI
Visa alla kontakter