Energi

NORDIA erbjuder ett komplett spektrum av juridiska tjänster inom energibranschen. Vårt energiteam består av jurister lämnar rådgivning inom bl.a. sol-, vind- och vattenkraft, biobränsle, fjärrvärme samt naturgas. Vi har under årens lopp byggt upp långvariga klientrelationer som omfattar alltifrån multinationella publika bolag till ägarledda bolag.

Kontakter

Henrik Wetzenstein - STOCKHOLM
Johan Strömberg - STOCKHOLM
Niklas Hemberg - STOCKHOLM
Visa alla kontakter