IT och telekommunikationer

IT- och telekommarknaden är i snabb förändring. Ny teknologi utvecklas varje dag och företagen hittar nya och innovativa sätt att skaffa produkter och tjänster inom IT och kommunikation. Vi kan IT- och telekombranschen och hjälper dig maximera värdet på dina projekt inom IT, e-handel och telekommunikation.

Kontakter

Niklas Hemberg - STOCKHOLM
Carl Otto Lange - GÖTEBORG
Daniel Hartfield-Traun - KÖPENHAMN
Matti Kari - HELSINKI
Timo Skurnik - HELSINKI
Visa alla kontakter