Nordia News

Kilpailulain yrityskauppojen valvontaa koskeva muutos

By Matti Kari and Niklas Virtanen
Julkaistu: 16.01.2023 | Posted in Ajankohtaista

Minkä suuruiset yrityskaupat tulee ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle?

Kilpailulain yrityskauppavalvontaa koskevat raja-arvot muuttuivat 1.1.2023 alkaen. Muutoksen seurauksena Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) tulee jatkossa ilmoittaa yrityskaupat, joissa:

  • osapuolten (konserniyhtiöt huomioiden) yhteenlaskettu Suomessa kertynyt liikevaihto on yhteensä yli 100 miljoonaa euroa; ja
  • vähintään kahden osapuolen Suomessa kertynyt liikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa.

Siten esim. kahden 49,9 miljoonan euron liikevaihtoa tekevän yrityksen välinen kauppa ei ylitä ilmoituskynnystä, eikä kauppa, jossa 500 miljoonan euron liikevaihtoa tekevä yritys hankkii 9,9 miljoonan euron liikevaihtoa tekevän yrityksen. Erilaisia kombinaatioita voi olla useita, mutta pelkästään 10 miljoonan euron ylitys ei laukaise ilmoitusvelvollisuutta, jos osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ei ylitä 100 miljoonan euron rajaa. Samalla astui voimaan yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutos ja uusi yrityskauppojen ilmoituskaava, jonka tarkoituksena on keventää ilmoitus- ja tietovaatimuksia.

Muutos on huomattava aiemmin sovellettuihin raja-arvoihin, minkä lisäksi jatkossa arvioidaan yksinomaan Suomesta kertyvää liikevaihtoa. Aiemmin raja-arvoina oli osapuolten yhteenlaskettu yli 350 miljoonan euron maailmanlaajuinen liikevaihto ja vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt yli 20 miljoonan euron liikevaihto molempien osalta.

KKV:n tulee käsitellä yrityskauppailmoitus 23 työpäivässä ja mahdollinen jatkoselvitys tulee käsitellä 69 työpäivässä, jota voidaan vielä pidentää 46 työpäivällä markkinaoikeuden niin salliessa. Tämä tarkoittaa siis käytännössä yhtä kuukautta ilmoituksen käsittelyyn, kolmea kuukautta mahdollisen jatkoselvityksen käsittelyyn ja kahta kuukautta mahdollista markkinaoikeuden lisäaikaa, eli jopa kuuden kuukauden aikaa ilmoituksen tekemisestä KKV:n päätökseen.

Viiveisiin on syytä varautua jo kauppaa suunniteltaessa, koska ilmoitettavaa yrityskauppaa ei saa panna täytäntöön ennen kuin KKV on hyväksynyt sen. Tulevaisuus näyttää minkä mittaisesta täytäntöönpanoa hidastavasta vaikutuksesta lopulta on kyse.

Lue lisää yrityskauppoihin liittyvistä palveluistamme.

Ota yhteyttä

 

Matti Kari
Asianajaja, Osakas, Helsinki matti.kari@nordialaw.com +358 50 593 0380
Niklas Virtanen
Asianajaja, Senior Associate, Helsinki niklas.virtanen@nordialaw.com +358 40 079 6155

Aiheeseen liittyvää